OUR PUPPIES

Will you CLICK on the photo of the dog to see more information

HIN SATORI ANTISTRESS
Born 13.o6.2019
Father Hin Satori Vector Hi
Mother Hin Satori Rizaja Bestija
HIN SATORI ARGENTUM
Born 13.o6.2019
Father Hin Satori Vector Hi
Mother Hin Satori Rizaja Bestija
HIN SATORI AGENT BOND
Born 13.o6.2019
Father Hin Satori Vector Hi
Mother Hin Satori Rizaja Bestija
HIN SATORI SHUTOCHKA UDALAS
Birth Date May 03, 2019
f. HIN SATORI TSENTRALNIY KOMITET
m. HIN SATORI ANFISA ZOLOTAYA KISA (sold out)
Show More
©© Copyright
  • Japanese Chin -  Hin Satori Universe
  • HIN SATORI
  • White Facebook Icon